Zľavy

Je už našou tradíciou, že si chceme uctiť a odmeniť (…a tiež motivovať) každého nášho zákazníka. Preto aj pre tento rok sme pripravili systém zliav, kde si určite každý niečo nájde.

Tu je hlavné menu:

  • Vernostné zľavy. Pre Vianoce 2021, v záujme zjednodušenia agendy a vytvorenie si viac priestoru pre uspokojenie požiadaviek ďalších záujemcov pokračujeme v osvedčenej praxi z roku 2019, kedy sme modifikovali  systém vernostných zliav. Vernostné zľavy sme poskytovali na údený tovar všetkým, ktorí si opakovane u nás objednali ryby aspoň 2 roky po sebe. A takých máme 95 % – preto sme sa rozhodli systém nahradiť znížením základnej ceny približne rovnocenným spôsobom. 
  • Množstevné zľavy. Tieto zľavy sú určené pre zákazníkov, ktorí si objednajú väčšie množstva nášho tovaru. Výška zľavy sa bude pohybovať od 3 percent a viac, v závislosti od veľkosti objednávky.
  • Individuálne zľavy. Tieto zľavy sú určené pre neštandardné objednávky a ich výška bude dohodnutá individuálne.
  • Speciálne zľavy pre čerstvé lososy. Pri odbere originálne zabalených PS boxov obsahujúcich cca 20 kg rýb -6 ks veľkosti 3 – 4 kg resp -9 ks rýb veľkosti 2 – 3 kg poskytneme  výhodnú zľavu. Ceny sú uvedené v cenníku pri jednotlivých položkách našej ponuky.
  • Špeciálna zľava pre údené a marinované lososy- 0,50 EUR/kg pri odbere údených a marinovaných lososov pri odbere celého kartónu /10 ks v kartóne/

Pozn.:

  • Vernostné, množstevné a individuálne zľavy nemožno načítavať. Uplatniteľná je vždy len jedna zľava.

 

POJMY – FAQ

Pre transparentnosť používaných pojmov uvádzame vysvetlenie niektorých pojmov, ktoré v našich ponukách uvádzame :

Superior kvalita

Tento pojem sa používa na označenie kvality suroviny – v našom prípade ide o čerstvého lososa 1.triedy, chladeného, nikdy nezmrazeného a doručeného spracovateľovi /údiarne/ do 48 hodín po zjatočnení. Norská norma kvalifikuje kvalitu lososov do 3 tried – Norwegian Superior, Norwegian Ordinary a Norwegian Production. Slovakiet.com s.r.o. je jedinou firmou na Slovensku dodávajúcu superior kvalitu. Všetky naše výrobky sú vyrobené z kvalitatívneho stupňa superior  t.j. najvyššej možnej kvality lososov podporovanej najvyššími hygienickými normami.

Výberová kvalita

Losos je dodávaný výhradne len 2-3  farmami z vopred určenej oblasti  a dlhodobo overenými, certifikovanými producentami /bez použitia geneticky upraveného krmiva, bez hormonálnych prípravkov a enzymov či antibiotík, s nizkou mortalitou chovaných rýb/. Producent  kontinuálne uplatňuje veľmi intenzívny test proti prítomnosti listérií.  Dodávateľska dánska udiareň berie len príplatkové ryby – lososy so špecifickým „hadovitým“ telom s nižším obsahom nežiadúceho tuku a nádhernej farby a kresby mäsa ryby. Takýto materiál je takmer výhradne používaný pre výrobu sushi.

Trimming

Trimming znamená stupeň opracovania rýb. Ryba je odstupňovaná písmenami A – D, pričom D-trimming je najvyšší stupeň opracovania ryby. Znamená to, že ryba je  stiahnutá z kože, sú odstránené všetky kosti, všetko hnedé podkožné mäso a krvné žilky až do hĺbky 3 cm. Je odstránený tuk z brucha ryby.

Dry salting

Takmer všetky udené lososy dostupné na slovenskom trhu sú solené injektážou rozpustenej a často nekvalitnej soli do tela ryby. Telo ryby sa nafúkne, priberie na hmotnosti a čiastočne znehodnotí chuť ryby. Dry salting, teda solenie za sucha sa robí ručným vtieraním, masážou vysokokvalitnej morskej soli do tela ryby. Slovakiet.com dováža výlučne lososy dry salted.

Udenie lososov

Lososy sa údia za studena /dymom/ alebo v elektrických údiarňach. V našej ponuke zdôrazňujeme, že nami dodávané údené rybu sú údené tradičným /a najdrahším spôsobom/ spôsobom pretrvávajúcim od roku 1929  a to na bukovom dreve. Proces údenia trva od 18 – 30 hodín.  Okrem toho sa lososy údia aj za tepla – viď naše lososové porcie na rôznych koreninách.

Udené ryby pre Slovakiet.com sú doručené v deň vyúdenia s trvanlivosťou 30 dní, marinované 21 dní.

Výrobky z  rodinnej údiarne Hyttels sú nositeľmi jednej z najlepších svetových značiek „Hyttels Originale“.

Hmotnosť ryby, koža, plátkovanie

Dodávané údené lososy sú dodávané v hmotnostných intervaloch od 800 -1100 g, 800 – 1300/1400 g a tiež za príplatok aj fixnú hmotnosť buď 800 alebo 1000 g. Náš dodávateľ Hyttels Rogeri A/S dodáva údeného lososa ako polovičku ryby t.j. aj s kožou. Ta je síce stiahnutá ale je súčasťou balenia /predstavuje cca 10 pct hmotnosti ryby/. Takto je ryba dodávaná na najdôležitejšie trhy a to v Taliansku a Francúzsku. Koža ryby použitá ako podstieľka balenia oddeľuje telo ryby od metalickej podložky, čo významne prispieva ku kvalite chuti ryby a dodávame naplátkovanému mäsu minerálne látky. Štandardne dodávame údeného lososa naplátkovaného, ale je možné dodať rybu nenaplátkovanú.